OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Jaroszowiec 28.04.2023r.

I N F O R M A C J A !

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroszowiec” w Jaroszowcu informuje swoich mieszkańców, że od dnia 01.08.2023r. zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej 18/IX/2023 z dnia 26.04.2023r. wzrośnie stawka opłaty eksploatacyjnej o 0,25 zł/m2/m-c, wzrost stawki podyktowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wysoką inflacją, a co za tym idzie wzrostem cen towarów i usług, który ma wpływ na wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Nowe naliczenia zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych.

OGŁOSZENIE !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROSZOWIEC” poszukuje firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą do współpracy w zakresie wykonywania drobnych robót ogólnobudowlanych, ślusarskich, prac konserwacyjnych i naprawczych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.o., w budynkach (zasobach) Spółdzielni.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania swoich ofert na adres e-mail: smjaroszowiec@wp.pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROSZOWIEC”, ul. Kolejowa 9.