Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

Jaroszowiec

Zarząd

  • Krzysztof Badura – Prezes Zarządu
  • Lucjan Leisner – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Jacek Wójcik – Przewodniczący R. N.
  • Jerzy Gacek – Z-ca Przewodniczącego R.N.
  • Alina Haberka – Sekretarz R.N.